سوشیا بیزینس نقره ای


6,250,000 ریال


در این پکیج ها افراد کسب و کارهای مورد نظر خود را به سوشیا معرفی می نمایند و در قبال سود تراکنش ها از سوشیا بصورت هفتگی کارمزد دریافت خواهند کرد.

تعداد پذیرنده قابل معرفی: 2 عدد

درصد دریافتی از مانده سود تراکنش: 20%

حداکثر مبلغ دریافتی کارمزد هفتگی: 5.000.000 ریال

مدت زمان قرارداد با پذیرنده: 24 ماه

امکان تعویض پذیرنده: ندارد

زمان راه اندازی: اردیبهشت 99