همکاری با ما


سوشیا همواره علاقه مندان به کار در صنعت بیمه و فروش مستقیم را دعوت به همکاری می نماید. شما می توانید با ورود به شبکه سوشیا زندگی بهتری برای خود و خانواده تان خلق نمایید. ضمنا سوشیا بستری بنام "سوشیا اگریمنت" را ارائه نموده است تا افرادیکه دارای شبکه ها فروش قدرتمندی هستند و تمایل به همکاری با سوشیا دارند، بتوانند جدا از طرح درآمدی درصد مشخص شده ای را از حجم کل فروش خود و شبکه شان دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با 02126408568 تماس حاصل نمایید تا اطلاعات تکمیلی به شما ارائه گردد.