معرفی سوشیا


شما در این بخش می توانید ویدئوهای معرفی کمپانی سوشیا را مشاهده نمایید و برای عزیزان خود پخش کنید تا اطلاعات تکمیلی از کمپانی بزرگ سوشیا را بدست آورند.

 

ویدئو شماره یک: معرفی مقدماتی کمپانی سوشیا ایران

 

ویدئو شماره دو: معرفی تکمیلی کمپانی سوشیا ایران

 

ویدئو شماره سه: معرفی محصول بیمه های عمر و سرمایه گذاری سوشیا