سوشیا آکادمی


شرکت نگرش سبز تدبیر امید با داشتن مجوز مرکز تخصصی آموزش بیمه های زندگی، با ارائه این پکیج آموزشی به مشاورانی که قصد ورود به دنیای پرهیجان بیمه های عمر دارند، کمک کرده است بتوانند قبل از ورود به این بازار پرسود، دانش و مهارت کافی را کسب نمایند و با کسب نمره قبولی، وارد عرصه بیمه گردند.

سوشیا آکادمی مجموعه ای از آموزش های تخصصی و مهارت های بسیار حرفه ای در جهت انتقال دانش و تجربه به مشاورین می باشد.

بطوریکه بتوان هم در بخش های مهمی مثل برنامه ریزی، هدف گذاری، معرفی بیمه های زندگی، پاسخ به سوالات مشتریان و ... تواناییی لازم را در جهت توسعه شبکه فروش بیمه ای خود داشته باشد.